Hej!

IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och arrangeras årligen av oss på Womengineer. På denna sajt finner du allt du behöver veta!

Du följer väl oss på Instagram?

Om projektet

IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. Företag, organisationer och högskolor runt om i Sverige uppmuntras att delta på denna dag, där de får möjlighet att bjuda in unga tjejer för en dag av aktiviteter, för att ge dem en inblick i hur det är att jobba som ingenjör. Det första eventet arrangerades 2014, då 13 företag och mer än 300 tjejer deltog. Dagen har arrangerat sen dess och förra året, 2017, deltog 50 företag och 1446 tjejer.

Syfte och mål

Vi som arbetar med IGEday får ofta frågan om varför så få tjejer söker ingenjörsutbildningar. Här är en av många förklaringar. Det saknas inspiration och förebilder. Bilden av vad en ingenjör kan göra är oftast svårdefinierad och återspeglar inte verkligheten. Vårt syfte är att ge unga tjejer en möjlighet att bygga upp en egen bild av vad en ingenjör gör, låta dem träffa och interagera med kvinnliga ingenjörer, och förhoppningsvis förse dem med idéer och förebilder för en framtida karriär inom teknik.

Vår organisation

Eventet är ett initiativ av organisationen Womengineer, som jobbar med att öka andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna. Vi har även stöd av National Engineers Week Foundation, som på ett framgångsrikt sätt har arrangerat den amerikanska versionen av eventet de senaste åren.

Tjejer

Hur funkar det?

Det är gratis att delta och du får möjligheten att under en dag, 23 mars, besöka ett företag, organisation eller högskola. Där får du träffa ingenjörer och se hur de arbetar för att få en bättre bild av vad en ingenjör faktiskt kan göra. Under dagen kommer de också förse er med aktiviteter, workshops och kul ingenjörsproblem som visar hur häftigt teknik och ingenjörsskap kan vara!

Vem får delta?

Alla mellan 12 och 19 år som identifierar sig som tjejer eller icke-binära, oavsett var i Sverige man bor får delta. Med eller utan teknikintresse!

Företag

Hur funkar det?

Det är gratis att delta och varje företag, organisation eller högskola är värd för sin egen dag. Ni bestämmer själva hur många tjejer ni vill ta emot, hur länge besöket varar samt vad ni vill göra. För att tjejerna ska veta vilka företag, organisationer eller högskolor som de kan besöka tillhandahåller ni information om ert företag som vi sedan lägger upp på vår hemsida. När ansökan för tjejerna öppnat så kommer vi matcha tjejerna med er och ni får under ansökningsperioden kontinuerlig information om hur platsfördelningen ser ut hos er. När tjejerna blivit matchade med er tar ni över kontakten inför dagen men vi finns kvar som stöd.

Vilka får delta?

Alla företag inom teknikbranschen som vill vara med och inspirera och väcka teknikintresse hos unga tjejer får delta. Det finns inga geografiska begränsningar utan företag, organisationer och högskolor runt om i hela landet är välkomna att anmäla sig.

Vad kan ni göra?

Ni kan inspirera med hjälpa av era egna verksamheter, produkter och tjänster. Det här är ett unikt tillfälle att visa upp just er företagskultur och hur era ingenjörer arbetar! Identifiera olika ingenjörsuppgifter ni har som tjejerna kan göra, gå igenom och låt dem prova samt förklara hur de olika uppgifterna och arbetsflödena hos er hör samman och sätt dem i ett större sammanhang.

Samarbetspartners!

Nedan hittar du våra samarbetspartners från IGEday 2018. Är ditt företag intresserade av att samarbeta med IGEday 2019? Kontakta beatrice.partain@igeday.com!

Vi kallar vår största samarbetspartner för Guldingenjör. 2018 var det BillerudKorsnäs. Tack!

Alla våra andra sponsorer kallar vi Silveringenjörer. Tack!

Kontakt

Beatrice Partain
Projektledare
Resurs 1
Vakant
Målgruppsansvarig
Resurs 1
Vakant
Målgruppsansvarig
Resurs 1
Vakant
Näringslivsansvarig
Resurs 1
Vakant
Näringslivsansvarig
Resurs 1
Vakant
Samarbetsansvarig
Resurs 1
Vakant
PR-ansvarig