Det här är projektgruppen!

När hösten väl tagit form och många börjar falla in i sina rutiner med studier, arbete, nöjen och allmänt höstmys har äntligen projektgruppen för IGEday 2018 fastställts. IGEday är en förkortning för Introduce a girl to engineering och är ett projekt som sträcker sig landet runt. Gruppen består av en härlig blandning tjejer med ett gemensamt mål, att få fler tjejer att söka ingenjörsutbildningar med IGEday 2018 som en språngbräda.

Årets ordförande är Mikaela Sjölund som går sitt tredje år på Maskinteknik i Linköping. Vid sidan av studierna tar olika former av studentengagemang mycket plats samt förberedelserna inför IGEday 2018. Väl i Linköping befinner sig ännu en projektmedlem, Karin Marneson pluggar sin sista termin på Elektroteknik där hon för tillfället gör sitt examensarbete. Likt Mikaela har mycket tid för Karin lagts på olika typer av studentarrangemang på Linköpings Tekniska Högskola, dock blir det mer fokus nu på IGEday 2018 då hon är väldigt peppad på detta projekt. Karin är målgruppsanvarig för IGEday 2018 tillsammans en gruppmedlem som befinner i Göteborg där hon pluggar på Chalmers, nämligen Malin Citess. Ursprungligen från Växjo men när högskolevalet nalkades blev det en flytt till Göteborg och studier på Samhällsbyggnadsteknikprogrammet. Även hon ser mycket fram emot till att inspirera yngre tjejer att söka tekniska utbildningar då hon anser att det finns ett stort behov av kvinnor i ingenjörsyrket. Malin har en gemensam nämnare med nästa projektmedlem som även hon pluggar på Chalmers. Maja Skärby pluggar Maskinteknik med en inriktning inom Applied Mechanics och hon är näringslivsansvarig för IGEday 2018. Hon påbörjade sin master nu till hösten efter att tagit ett sabbatsår där hon arbetade som lärare. Tillsammans med Tanya Syed kommer de att dela på posten som näringslivsansvariga. Tanya befinner sig på andra sidan kusten, nämligen i Stockholm där hon pluggar Industriell Ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är en person som gillar att ha många bollar i luften vilket gör att hon fyller sin tid med olika engagemang och jobb vid sidan av studierna.

På Kungliga Tekniska Högskolan pluggar även de resterande två projektmedlemmarna för IGEday 2018. Mikaela Karlérus är webbansvarig och hon läser sitt sista år på Maskinteknik med en inriktning inom Maskinkonstruktioner. Hon passar perfekt i rollen som webbansvarig då hon har ett stort intresse för IT, bl.a. har hon varit i Barcelona för att utveckla sin förmåga att koda och programmera. Sista gruppmedlem som är kommunikationsansvarig och författare till detta dokument är jag. Mitt namn är Sonja Jonsson och jag pluggar mitt sista år på Materialdesign där jag läser en master inom Teknisk mekanik. Jag är en äventyrlig person som exempelvis bott i Shanghai under en utbytestermin via Kungliga Tekniska Högskolan.

Sammanfattningsvis vill jag påpeka hur viktigt det är att vi lyfter kvinnliga förebilder i sin ingenjörsroll för att öka intressent hos den yngre generationen tjejer som inom ett par år söker högskoleutbildningar. Vi i projektgruppen brinner för att göra en skillnad och vi är alla övertygade om att IGEday 2018 kommer bli ett perfekt forum där tjejer får en inblick kring en ingenjörs vardag. Vi hoppas intressent kring IGEday 2018 lockar studenter från hela landet, vilket i framtiden kommer skapa en bredare mångfald som många industrier skriker efter.

//Sonja Jonsson, kommunikationsansvarig.

 

 

November 19, 2017