DN Debatt. ”Trots starkt teknikintresse blir kvinnor inte ingenjörer”

Published by Projektgruppen on

DN DEBATT 8/3. Knappt en av tre studerande på teknikutbildningarna är kvinnor, trots att intresset för teknik är starkt i denna grupp. Hela arbetslivet är i stort behov av ny kompetens, och möjligheten till eftergymnasial praktik för ungdomar bör utvecklas för att bland annat jämna ut könsbalansen på teknikområdet, skriver företrädare för IVA och Tekniksprånget.

Kvinnor har stort intresse för teknik – men för att lyckas rekrytera dem till teknikutbildningar behöver de ges tillfälle att testa på ämnesområdet, till exempel genom praktik.

Från Tekniksprångets undersökning