Fler kvinnor blir civilingenjörer – men ökningen går långsamt

Published by Projektgruppen on

Var tredje utexaminerad civilingenjör är en kvinna. På tio år har andelen kvinnor ökat långsamt – för långsamt, anser föreningen Womengineer.

På senare år har Womengineer sett att kvinnliga ingenjörer blivit mer synliga i samhället. Genom mentorskap, stora events och kvinnliga nätverk sprids intresset för teknik.

– En trend nu är att många tjejer som har börjat plugga till ingenjör vill starta nätverk för att inspirera fler. Vi ser också yrkesverksamma som vill göra samma sak. Jag tror att många av dessa initiativ kom i spåren av Metoo-rörelsen. Man vill visa en mångfald, ta plats och visa vad man gör, säger Emelie Emanuelsson.

Även Womengineer har blivit mer utåtriktade i sin verksamhet. För att vara en länk mellan tekniknyfikna tjejer och arbetsplatser, som skriker efter ingenjörer, arrangeras nu årligen IGEday (Introduce a girl to engineering-day) där skolelever får besöka arbetsplatser under en dag för att se hur en ingenjör jobbar.