Hur gör ni ert IGEday klimatsmart?

Det finns flera faktorer som deltagande företag kan tänka på för att göra IGEday mer miljövänligt. Generationen som kommer besöka IGEday är mer miljömedvetna än någon generation tidigare. Projektgruppen har därför samlat lite tips och inspiration på hur ni som företag kan visa er från er bästa sida genom att ha ett helhetsgrepp om miljöfrågan.


1) Resor 

Resor är alltid en stor bidragande faktor till ett evenemangs klimatpåverkan. IGEdays projektgrupp har i år haft som mål att öka spridningen av företag för att täcka hela landet. Det är dels för att göra IGEday mer lättillgängligt för alla men också för att minska klimatpåverkan och göra det avstånd som varje deltagare måste ta sig för att komma till ett företag lite mindre.

Som företag kan det vara bra att se över vilka kommunikationsalternativ det finns för att ta sig till er dörr den 29 mars. När informationen skickas ut gällande hur deltagarna ska ta sig till er kan det vara en bra idé att skriva exempelvis vilken buss och vilken hållplats som deltagarna kan använda, förutsatt att lokaltrafiken finns som alternativ. Om lokaltrafik inte finns och ni som företag har möjlighet att erbjuda deltagarna gemensam upphämtning i tätorten kan det också ett bra alternativ för att minska IGEdays klimatpåverkan.


2) Goodiebags

Det är ett otroligt resursslöseri med för mycket och onödiga saker i en goodiebag. Deltagarna har redan pennor, post-its, nyckelringar, vattenflaskor etc. Min egen uppfattning är att det är fantasilöst och något förlegat att skänka bort saker utan någon riktigt tanke bakom. Om ni vill ge deltagarna något – tänk igenom vilka nytta det skapar för deltagarna.


3) Mat och inköp

Dagens ungdomar är den generation som är mest miljömedvetna och som företag kommer ni få ett extra plus i kanten om ni är seriösa med er hållbarhetspolicy. När det kommer till fika och lunch kan det vara en bra idé att handla lokalt och även erbjuda vegetariskt. Från ett hållbarhetsperspektiv kan det vara en god idé att erbjuda deltagarna kranvatten i tillbringare istället för bubbelvatten i petflaskor för att minska avfallet. Om ni nu tänker “äh, det känns lite snålt”, så är det enkelt motiverat för er som företag då det snarare kommer ge deltagarna ett gott intryck av er.


4) Källsortering

Se till att ha tydligt uppmärkta påsar och/eller soptunnor vart och hur avfallet ska sorteras. Säg också till deltagarna att ni uppskattar om dem slänger saker i rätt tunna, förklara vart det finns och om det råder någon osäkerhet om vad som ska sorteras vart så kan ni hjälpa dem. Än en gång är detta ett sätt för er att kommunicera till deltagarna att ni tycker miljöfrågan är viktigt och att ni bryr er om även dem små sakerna som kan göra stor skillnad i slutändan.

February 26, 2019