IGEday ökar intresset för teknik bland unga tjejer

NyTeknik: I mars hölls Introduce a Girl to Engineering Day som ska få tjejer att intressera sig för ingenjörsyrket genom att besöka företag. Deras upplevelser har nu sammanställts i en rapport, som visar att viljan att bli ingenjör ökar efter dagen, men att kraven på matematikkunskaper avskräcker.

June 24, 2019