BillerudKorsnäs tankar inför IGEday

Efter att ha stängt företagsanmälan till IGEday sent på fredagskvällen den 19 Januari kan vi i projektgruppen stolt summera att mer än 70 företag anmält sig. Detta innebär att det kommer finnas drygt 2200 platser att fylla för tjejer i åldrarna 12-19 år som vill veta mer om ingenjörsyrket. Något som också är värt att lyfta är det faktum att IGEday breddats och vi kan konstatera att de anmälda företagen finns representerade i 20 av våra totalt 21 län i Sverige. Värt att lyfta är även vår guldingenjör för detta år, BillerudKorsnäs, som gör det möjligt för oss att kunna bedriva och utveckla IGEday 2018. Vad har de  för tankar och reflektioner kring IGEday? Vad är egentligen viktigt att belysa denna dag? Det är något Tim Paradis som HR Business Partner och Louise Wohrne som Sustainability Manager hos BillerudKorsnäs försöker klargöra.

Med sina olika akademiska bakgrunder kan de båda slå fast att det behövs fler kvinnliga ingenjörer inom industrin. Det finns i dagsläget ett stort gap mellan antalet kvinnliga och manliga ingenjörer. För att locka fler kvinnliga ingenjörer fokuserar BillerudKorsnäs både på externa och interna aktiviteter.

Ett exempel på externa engagemang är att delta som Guldingenjör för IGEday, vilket man är för andra gången under de tre tillfällen man deltagit. Att delta under IGEday är viktigt för att inspirera unga tjejer till ingenjörsyrket då det är en mansdominerad bransch vilket man inte har råd med i framtiden hävdar Tim. Syftet med IGEday är att introducera tjejerna till ingenjörsrollen. En som valde ingenjörsstudierna är Louise Wohrne som idag är Sustainability Manager hos BillerudKorsnäs. Det som fick henne att välja Kungliga Tekniska Högskolan för att studera till civilingenjör inom Bioteknik var att en ingenjörsutbildning ger en bra grund att stå på ute i arbetslivet. Däremot var det ingen självklarhet, hon upplevde fysiken svår men det fanns ett stort intresse för kemi och biologi  i gymnasiet som avgjorde valet att studera till civilingenjör.

Vad en ingenjör arbetar med brukar vara svårdefinierat, främst på grund av att ingenjörsyrket är så pass brett. Under Louise tid som ingenjör hos BillerudKorsnäs har hennes arbetsuppgifter varierat vilket visar på hur bred ingenjörsrollen är. När hon började som Trainee hos BillerudKorsnäs var hennes arbetsuppgifter blandade, exempelvis projekt inom produktutveckling, där tiden fördelades mellan kontoret och att spendera tid i produktionen.. Idag som Sustainability Manager på huvudkontoret i Solna arbetar hon med hållbarhetsfrågor vilket innebär att driva på företagets utveckling inom området och att ha kontakt med medarbetare, kunder och andra partners runt om i världen.

Avslutningsvis hoppas både Tim och Louise att få chansen till att inspirera många unga tjejer samt få ett utbyte med dem. De båda hoppas kunna skapa ett värde för tjejerna och ge dem en inblick i hur en ingenjörs vardag kan se ut. BillerudKorsnäs kommer att ha aktiviteter på 6 orter i landet och vad man kommer att få göra varierar beroende på vilken anläggning man besöker. Däremot kommer alla tjejer få träffa BillerudKorsnäs duktiga ingenjörer och höra om deras resa. Tjejerna kommer även få testa på olika typer av problemlösningar samt experimentera med förnyelsebara material, papper och kartong. Från tidigare års erfarenheter har besök under IGEday hos BillerudKorsnäs inspirerat och skapat intresse som bland annat lockat tjejer att söka till Tekniksprånget, vilket är ett program där man kan få praktisera hos olika industrier runt om i landet.