Inför IGEday 2018!

När julbordet sakta börjat dukas av och vi har ringt in det nya året är det dags att börja blicka fram mot en av vårens ljuspunkter. Vi i projektgruppen för IGEday 2018 vill påminna om att dagen då tjejer introduceras till ingenjörsyrket hos företag är satt till 23 mars 2018. Att delta och inspirera tjejer till ingenjörsrollen är oerhört viktigt för att utveckla mångfalden och på så sätt skapa en ytterligare viktig dimension inom sin företagsprofil. Förra årets event lockade drygt 1400 tjejer landet runt och det gjorde verkligen ett starkt intryck hos många studenter.

Ebba Källgren från Borlänge och går sista året i grundskolan och var en av förra årets deltagare under IGEday. Tillsammans med sin klasskompis gjorde hon en heldagsutflykt till Uppsala för att besöka WSP. Det starkaste intrycket var det trevliga och genuina bemötandet från företagsrepresentanterna. Under besöket fick den homogena grupp besökare på drygt 12 personer en introduktion till WSP, genom att höra olika berättelser från de anställda. Dessutom blev gruppen uppdelad för att kunna genomföra olika praktiska moment, exempelvis fick tjejerna bygga broar av geléhallon. Engagemanget och de positiva signalerna från de anställda gjorde att Ebba kommer att anmäla sig till IGEday även i år.

Att gå på IGEday ger dig som tjej en möjlighet att få en djupare förståelse för ingenjörsyrket ute i näringslivet. Utöver det ger IGEday en god inblick i hur företagsverksamheten fungerar runt om i landet. Slutligen gav IGEday en möjlighet för Ebba och hennes klasskompis att besöka ett företag utanför deras egna kommun och nätverka med andra tjejer i liknande situation. Besöket i Uppsala hos WSP stärkte intresset för ingenjörsyrket hos Ebba men det skapade även nya vänskapsband till de andra tjejer som var med på besöket.

Vill ditt företag vara med och skapa avtryck och minnen för studenter som Ebba? Tveka inte att anmäla er till detta fantastiska event som hålls landet runt. Man kan utforma dagen fritt vilket ger varje företag möjlighet att sätta sin egen prägel på eventet samtidigt som de inspirerar tjejer till ingenjörsyrket. Däremot krävs det att olika typer av ingenjörer deltar, samt att så många kvinnliga representanter som möjligt deltar. Företagsanmälan hålls öppen till den 19 januari och man anmäler sig på www.igeday.com. Därefter kommer anmäla för tjejer som vill delta att vara öppen. Vi hoppas att så många företag som möjligt ser möjligheterna att med detta event lyfta ingenjörsyrket för tjejerna och att dagen blir en utmärkt plattform för nätverkande!

//Sonja Jonsson, kommunikationsansvarig.