Netlight medverkar!

Det senaste tillskottet till IGEday är Netlight!  Netlight är en konsultfirma inom management och IT. Verksamheten bedrivs i Europa med kontor i Stockholm, Oslo, London, München och Helsingfors. Företaget är främst verksamt inom branscherna finans, detaljhandel, gambling, media och telekom, samtliga inom både den offentliga och den privata sektorn. De Read more…