Varför är IGEday viktigt?

Published by Emanuelsson Emelie on

Du som ska gå på IGEday kanske undrar varför det är en så stor grej kring det här med tjejer och teknik. Du kanske har kodat på din egna “städa rummet robot” i flera år och känner dig superbekväm med att blanda ditt egna badskum på söndagarna. Och behöver mamma jaga kostnader i familjebudgeten har du redan Excelfilen färdig. Tyvärr är du rätt ensam.

Antalet tjejer som läser en ingenjörsutbildning i Sverige är bara 30%. Samtidigt skriker företagen efter just den arbetskraften. Varför? Jo. En blandad grupp människor presterar bättre än en där alla är likadana. Det finns hur mycket forskning som helst som bevisar det. Alltså bort med uttrycket “lika barn leka bäst”. Det är så 1900-tal.

https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2018/01/25/more-evidence-that-company-diversity-leads-to-better-profits/#29ac54a21bc7

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters

Att argumentera att det inte skulle vara viktigt med fler tjejer som läser tekniska utbildningar och sedan arbetar med teknik, är idag 2018 ungefär lika relevant som att säga att Greta Thunberg har fel. Det har till och med FN bestämt.

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-jamstalldhet/

Som FN själva skriver.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Vad har då detta med IGEday att göra? Jo. Om man ska ta ingenjörsyrket lite längre än näsan sträcker (dvs att programmera en egen robot, blanda sitt eget badskum eller hjälpa mamma med ekonomin) så är det så att vi ingenjörer skapar framtiden.

Allt du har runt dig har en ingenjör varit med och skapat.

Vore det då inte konstigt om alla dessa saker bara skapades av killar?

Det tycker vi i alla fall, och det är därför vi tycker IGEday är viktigt. Vi tycker nämligen att 50% av alla examinerade ingenjörer 2030 ska vara kvinnor.

Categories: Read our News